ماشـین سـازی

- ساخت انواع ماشین های تولید و یا خط تولید پیچیده جهت کاربری های خاص و جدید
- ساخت انواع دستگاه فیلامنت
- انواع پرس های سنگین کار ( 1000 تن به بالا)
- ساخت انواع جک های هیدرولیک و سیستم های هیدرولیکی فشار بالا

در عصر جدید اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق در صنایع و فرایند های مختلف صنعتی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. صنایعی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی و صنایع خودرو سازی و دیگر صنایع نیازمند دستگاه های صنعتی و ابزار آلات بسیار حساس و دقیق می باشند. پیشرفت های تکنولوژی در دهه های اخیر در کنترل پروسه و اندازه گیری پارامتر های مختلف صنعتی از قبیل فشار،جریان ، دما و… موجب افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید شده است.
ماشین سازی صنعتی با ساخت دستگاه ها و ماشین آلات تولید در اتوماسیون صنعتی نقش ویژه ای را ایفا میکند.

کاربرد ماشین سازی صنعتی