اتوماسیون و ابزار دقیق

​​- ساخت انواع گیج فشار متوسط تا فشار قوی
- ساخت انواع فشارسنج دیجیتال
- ساخت انواع دماسنج ترموکوپلی
- ساخت انواع سرورهای صنعتی
- برنامه نویسی انواع سرورهای صنعتی
- ساخت انواع سرور PLC صنعتی از متوسط تا بسیار پیچیده
- کدنویسی انواع سرورهای PLC صنعتی از متوسط تا بسیار پیچیده
​​​​​​​